Zajęcia dla dzieci 6 – 9 lat.

Pomaganie, dzielenie się, empatia, współczucie to słowa, które warto zaszczepiać już najmłodszym dzieciom.

Jak mogą pomagać?

Jak wspierać innych?

Kim jest wolontariusz?
O tym wszystkim dzieci dowiedzą się na naszych zajęciach.