Tytuł zajęć: Komunikacja – reakcja, czy komunikacja –

refleksja – reakcja.

Dla kogo: dzieci od 8 lat, młodzież do 16 lat.

Cel zajęć: uświadomienie odbiorcom czym jest komunikacja

bezpośrednia i jaka jest różnica w komunikacji nie

bezpośredniej , zwrócenie uwagi na znaczenie emocji w

każdym kontakcie

Korzyści – poznanie elementów komunikacji bezpośredniej

– poznanie elementów, które wpływają na kontakt nie

bezpośredni

– poznanie emocji

– znaczenie emocji w komunikacji

– komunikacja za pomocą mediów: mail, sms, portale

społecznościowe

– lepsza komunikacja z innymi

Czas zajęć: w zależności od grupy wiekowej, od 2 godz

do 10 godzin- jedno spotkanie 2 godziny

Program na więcej godzin obejmuje:

– Asertywna komunikacja

– Komunikacja w modelu FUKO

– Komunikacja jako forma autoprezentacji