Internet, komputer stał się współczesnym narzędziem pracy, nauki i zabawy.
Co zrobić, żeby to narzędzie było użyteczne, wspierające i pomocne?
Jak korzystać z internetu, żeby bezpiecznie się czuć, oraz jak znaleźć granicę między światem wirtualnym i rzeczywistym?
Dla kogo – dzieci w wieku od 6 do 14 lat
Cel zajęć: dzieci dowiedzą się jak bezpiecznie korzystać z komputera.

Opis zajęć: dzieci na zajęciach zostaną zapoznane ze skutkami komputeromanii, dowiedzą się jaki wpływ na ich zachowanie ma częste granie w gry komputerowe, dowiedzą się tez ile czasu powinny spędzać przy komputerze, w jaki sposób wybierać właściwe gry, przede wszystkim zobaczą jaką frajdę i radość mogą nieść gry rówieśnicze.

Zajęcia integrują zespół, wpływają na umiejętności mądrego korzystania z komputera.