„Bezpieczny internet i komputer”

Internet, komputer stał się współczesnym narzędziem pracy, nauki i zabawy.

Co zrobić, żeby to narzędzie było użyteczne, wspierające i pomocne?

Jak korzystać z internetu, żeby bezpiecznie się czuć, oraz jak znaleźć granicę między światem wirtualnym i rzeczywistym?

Zapraszamy wszystkie dzieci nauczycieli  ze szkół podstawowych (klasy I- III) na wyjątkowe zajęcia z:

„ Bezpiecznego internetu i komputera”

Cel zajęć: dzieci dowiedzą się jak bezpiecznie korzystać z komputera.

Opis zajęć: dzieci na zajęciach zostaną zapoznane ze skutkami komputeromanii, dowiedzą się jaki wpływ na ich zachowanie ma częste granie w gry komputerowe, dowiedzą się tez ile czasu powinny spędzać przy komputerze, w jaki sposób wybierać właściwe gry, przede wszystkim zobaczą jaką frajdę i radość mogą nieść gry rówieśnicze. Zajęcia integrują zespół, wpływają na umiejętności mądrego korzystania z komputera.