Zapraszam do zapoznania się z zasadami gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych w ramach naszej Polityki Prywatności.

Administratorem przekazywanych danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) jest pani Edyta Kołodziej, prowadząca działalność gospodarczą jako firma Edyta Kołodziej LUMICO Szkolenia i Coaching ( ul. Biegasa 14, 06-400 Ciechanów)

Udostępnione nam dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną;

w celu realizacji zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego lumico-szkolenia.pl;

otrzymywania od nas informacji marketingowych w tym m.in. informacji o naszym sklepie, promocjach w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie od nas tego typu informacji;

otrzymywania od nas informacji handlowych, a w tym m.in. informacji o ofercie, o naszych produktach i usługach w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie od nas tego typu informacji;

Przekazanie nam danych osobowych jest działaniem dobrowolnym. Jednakże brak zgody na ich przetwarzanie może być równoznaczny z uniemożliwieniem świadczenia usług drogą elektroniczną oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego www.lumico-szkolenia.pl

Wszystkie dane osobowe, które zostały nam przekazane są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu na jaki klient wyraził zgodę.

Jeżeli, kupując produkty, wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to udzieliłeś tym samym zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu) pani Edycie Kołodziej, prowadzącej działalność gospodarczą jako firma Edyta Kołodziej LUMICO Szkolenia i Coaching ( ul. Biegasa 14, 06-400 Ciechanów)– LUMICO, w celach związanych z wykonaniem umowy sprzedaży przez LUMICO. Dokonując tej czynności, oświadczyłeś jednocześnie, że zostałeś poinformowany przez LUMICO o tym, że administratorem danych osobowych będzie pani Edycie Kołodziej, prowadzącej działalność gospodarczą jako firma Edyta Kołodziej LUMICO Szkolenia i Coaching ( ul. Biegasa 14, 06-400 Ciechanów), oraz że przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz o tym, że podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do kontaktu z Tobą, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) oraz przepisami krajowymi.

Prosimy pamiętać, że masz prawo w każdej chwili do aktualizacji lub usunięcia swoich danych osobowych.

W przypadku chęci usunięcia danych prosimy o kontakt pod adres email: ekolodziej.lumico@gmail.com

Zapewniamy, że nasza firma przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych.

Twoje dane są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań aby poziom świadczonych przez nas usług był na jak najwyższym poziomie i gwarantował jak największe bezpieczeństwo.

Jakie dane osobowe są nam potrzebne ?

Złożenie zamówienia – w trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera logując się na swoje konto w sklepie lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.

Ochrona Twoich danych osobowych

Dostęp do Twoich danych osobowych ma administrator strony

Zastosowaliśmy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o Ochronie Danych Osobowych.

Udostępnienie danych

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez sklep upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Kontakt

Jeżeli zachodzi taka potrzeba kontaktujemy się z Tobą korzystając z podanego podczas rejestracji e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu z nami.